Skip to content

Dynamika obyvatelstva v regionech a služby orientované na občany (CS)

Ostrava, říjen 2023 - S potěšením představujeme Atlas mobility obyvatelstva v ČR, soubor modelovaných dat týkajících se mobility obyvatelstva, pro jehož zpracování byly využity HPC (High-Performance Computing) služby Národního superpočítačového centra VŠB-TU Ostrava. Produkt je navržen tak, aby sloužil jako reference pro výzkumné pracovníky, tvůrce politik a zúčastněné strany v oblasti regionální a dopravní geografie, jakož i služeb orientovaných na občany. Dataset pokrývá celé územní České republiky. V říjnu 2023 byly výsledky poprvé prezentovány na XXVII. světovém silničním kongresu v Praze1 a dalších akcích2.

Jedním ze základních poznatků odvozených z tohoto atlasu je dynamická povaha distribuce populace v různých regionech, která se vyznačuje opakujícími se vzory založenými na ročních obdobích a dnech v týdnu. Tento atlas objasňuje některé intuitivní předpoklady a nabízí jejich kvantifikaci.

Například v Praze a Jihočeském kraji dochází k jedněm z nejvýznamnějších sezónních výkyvů obyvatelstva. V jižních Čechách se jedná o nárůst 95 tisíc lidí (15 %) v průměrnou červencovou středu a ještě výraznější nárůst o 125 tisíc lidí (19 %) v průměrnou neděli roku 2022 oproti typickým 640 tisícům obyvatel kraje. Naproti tomu hlavní město Praha ve stejném období zaznamenalo znatelný úbytek obyvatel. V průměrnou středu došlo k úbytku o 9 % (cca 112 tis. osob) a v průměrnou neděli o 23 % (cca 296 tis. osob) oproti obvyklému počtu obyvatel 1,3 milionu.

Další příklad lze nalézt v Libereckém kraji, kde dochází k nárůstu populace v zimním období. Tento region se svými hornatými terény a lyžařskými středisky láká značné množství milovníků zimních sportů. O únorových nedělích se počet obyvatel oproti běžné populaci zvýšil o 7 % a k obvyklým 441 tisícům obyvatel regionu tak přibylo dalších 31 tisíc lidí.

Kromě uvedených příkladů vyniká Moravskoslezský kraj spolu s Prahou a Jihočeským krajem nejvýraznějšími absolutními rozdíly mezi minimální a maximální odhadovanou populacemi během tříletého období.

Praha:

 • Minimální počet obyvatel: 953 tisíc
 • Maximální počet obyvatel: 1,463 milionu
 • Rozmezí: 510 tisíc (40% obvyklé populace)

Jihočeský kraj:

 • Minimální počet obyvatel: 562 tisíc
 • Maximální počet obyvatel: 769 tisíc
 • Rozmezí: 207 tisíc (32 % obvyklé populace)

Moravskoslezský kraj:

 • Minimální počet obyvatel: 1,070 milionu
 • Maximální počet obyvatel: 1,254 milionu
 • Rozmezí: 186 tisíc (15% obvyklé populace)

O projektu

Datové sady Atlasu mobility obyvatelstva v ČR umožňují vyčíslení stavu populace v průměrných pracovních dnech každého měsíce. Je predikován a kalibrován tak, aby zahrnoval celou populaci České republiky, která zahrnuje přibližně 10,6 milionu obyvatel.

Data jsou prezentována ve dvou prostorových rozlišeních: Kraje (celkem 14) a Okresy (celkem 77) v rámci České republiky. Kromě toho jsou pro datovou sadu atributů vrcholů k dispozici údaje pro Obce s více než 38 000 obyvateli, které zahrnují 26 z celkového počtu 6 249 obcí.

Atlas mobility obyvatelstva v ČR není považován za oficiální statistiku ani za sčítání prováděné statistickým úřadem. Je důležité poznamenat, že se nejedná o oficiální statistiku. Zahrnuté údaje jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s údaji ze sčítání, což znamená, že je lze použít ve spojení s oficiálními statistikami poskytnutými sčítáním. Produkt nabízí odlišnou analýzu dat, ukazuje vývoj proměnných v průběhu času a zkoumá specifické kategorie, které rozšiřují současné informace.

Atlas mobility obyvatelstva v ČR začal být vytvářen v roce 2018 v rámci pracovních balíčků 8 a 9 projektu RODOS3 a práce na něm probíhaly až do poloviny roku 2023. Mezi zářím 2022 a březnem 2023 byla prováděna extrapolace dat a predikce pro aplikaci v závěrečné fázi, ke které došlo mezi dubnem 2023 a květnem 2023. Načasování umožnilo zahrnout výsledky sčítání lidu v roce 2021 o dojíždění. Zveřejnění základních výsledků proběhlo v červnu a červenci 2023.

Vývoj Atlasu mobility obyvatelstva v ČR zahrnuje rovněž činnosti poskytovatele v době nouzového stavu (covid-19), kdy byla zpracovávána anonymizovaného data od mobilního operátora pro potřeby úřadu vlády a informace o mobilitě z tohoto zdroje byly dostupné veřejnosti. Pro Atlas mobility obyvatelstva v ČR byly použity metody extrapolace a predikce. Výstupy byly doplněny otevřenými daty jako je sčítání nebo RUIAN a výsledky řešených projektů jako Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících4, Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ5 , Specifické metody v rámci Centra pro rozvoj dopravních systémů RODOS3, Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města6, Využití mobilních dat pro plánování veřejné dopravy7 k dosažení potřebné přesnosti.

Pokyny pro přístup

 • Jazykem datových produktů je angličtina. K překladu základní terminologie můžete použít anglicko - český specifický slovník.

 • Prostřednictvím analytického nástroje prezentujeme datové sady jako produkty pro inspiraci uživatelů a ukázku základních funkcí. Spustit ze stránky.

 • Analytický nástroj umožňuje export datového obsahu vizualizací do CSV nebo Excelu.

 • Kompletní soubory zdrojových dat jsou k dispozici prostřednictvím Amazon Marketplace. K přístupu je nutná registrace nebo existující účet AWS. Datové sady nejsou zpoplatněny.


 1. Xxvii. světový silniční kongres. October 2023. Accessed on October 22, 2023. URL: https://www.wrc2023prague.org/cs/

 2. Ptv rail summit. October 2023. Accessed on October 22, 2023. URL: https://www.ptvgroup.com/en/ptv-rail-summit-2023

 3. Tačr rodos te01020155 - specifické metody v rámci centra pro rozvoj dopravních systémů rodos. December 2019. Navštíveno 1. července, 2023. URL: https://starfos.tacr.cz/projekty/TE01020155

 4. Tačr mdčr tb0500md011 - specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících. December 2016. Navštíveno 1. července, 2023. URL: https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TB0500MD011

 5. Tačr čsú td03000452 - limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních čsú. December 2017. Navštíveno 1. července, 2023. URL: https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TD03000452

 6. Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města. 2019. Navštíveno 28. února, 2023. URL: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10905012

 7. Využití mobilních dat pro plánování veřejné dopravy. 2020. Navštíveno 28. února, 2023. URL: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13178572