Skip to content
On this page, we present the useful resources that greatly influenced the publication of the Atlas of Mobility in Czechia, as well as references to presentations and applications that use its outputs.

Data Sources Population Mobility

 • Atlas Mobility Emergency State (on-line application with data provided diring the COVID-19)1

 • Aplikace Dojížďka2

 • Dojížďka mezi obcemi, včetně denní dojížďky3

 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence vyjížďky4

 • Registr sčítacích obvodů a budov5

 • Počet obyvatel v obcích - k 1.1.20186

 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)7

 • Výstupy z celostátního sčítání dopravy 20008

 • Community Mobility Reports9

Prezentations and Articles

 • Atlas of Population Mobility in Czechia (on-line application with the latest data)10

 • Časoprostorové chování uživatelů - lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města (aplikace)11

 • Anonymized Big Data of Mobile Operators in Services of Prague Public Transport12

 • XXVIIth World Road Congress Proceedings of the Congress13

 • PTV Rail Summit14

 • PTV Rail Summit Prezentations15


 1. Atlas mobility emergency state. May 2020. Accessed on 1 August, 2023. URL: https://atlas-mobility.danse.tech/uvod.html

 2. Aplikace dojížďka. 04 2023. Accessed on April 18, 2023. URL: ‌https://geodata.statistika.cz/as/dojizdka/

 3. Dojížďka mezi obcemi, včetně denní dojížďky. 03 2021. Accessed on May 18, 2023. Dojížďka mezi obcemi, včetně denní dojížďky (data a schéma) 04.05.2023 (kód: 170359-23). URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data

 4. Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence vyjížďky. 03 2021. Accessed on May 18, 2023. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data

 5. Registr sčítacích obvodů a budov. 3 2019. Accessed on March 10, 2019. URL: https://apl.czso.cz/irso4/home.jsp

 6. Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2018. 3 2019. Accessed on June 30, 2023. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j

 7. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (rúian). January 2024. Accessed on January 8, 2024. URL: https://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx

 8. Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2000. February 2023. Accessed on February 28, 2023. URL: https://www.rsd.cz/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy#zalozka-celostatni-scitani-dopravy-2000

 9. Community mobility reports. 2020. Accessed on November 1, 2022. URL: https://www.google.com/covid19/mobility/

 10. Atlas of population mobility in czechia. June 2023. Accessed on June 30, 2023. URL: https://danse.tech/atlas/results/

 11. Časoprostorové chování uživatelů - lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města. 2024. Navštíveno 16. dubna, 2024. URL: https://app.iprpraha.cz/apl/app/casoprostorove-chovani-uzivatelu/

 12. Anonymized big data of mobile operators in services of prague public transport. January 2023. Accessed on June 30, 2023. URL: https://danse.tech/case-studies/anonymized_big_data_of_mobile_operators_in_services_of_prague_public_transport/

 13. Miroslav Vozňák, Jiří Hylmar, and Lukáš Orčík. Anonymized big data of mobile operators in services of prague public transport. In XXVIIth World Road Congress Proceedings of the Congress, index `V`. La Grande Arche - Paroi Sud - 5e étage, 92055 La Défense CEDEX - FRANCE, October 2024. PIARC WORLD ROAD ASSOCIATION. Registration to download the paper needed. Download https://proceedings-prague2023.piarc.org/ressources/files/source/4/IP0738-Voznak-EN.pdf, https://proceedings-prague2023.piarc.org/ressources/files/source/8/100849df-IP0738-POSTER.pdf. URL: https://proceedings-prague2023.piarc.org/en/documents/individual-paper-by-author?l=V

 14. Ptv rail summit. October 2023. Accessed on October 22, 2023. URL: https://www.ptvgroup.com/en/ptv-rail-summit-2023

 15. Ptv rail summit prezentations. October 2023. Accessed on October 22, 2023. URL: https://ptvboxnl.ptvgroup.com/index.php/s/QX8DojP5TX6yr4w?path=%2F